Ocele pro trubky a potrubí

Podle normy STN EN 10020 je ocel definovaná jako materiál, kde hmotnostní podíl železa je vyšší než podíl kteréhokoliv jiného prvku, a obsah uhlíku (C) je menší než 2%, což je obvyklá hranice mezi ocelí a litinou.

Systém značení ocelí pro trubky podle EN

EN 10027 – 1systém zkráceného označovaní, základné symboly.
EN ECISS IC10přídavné symboly.
EN 10027 – 2systém číselného označování.

Podle EN 10027 - 1 se značky ocelí rozdělují do dvou hlavních skupin:

Skupina 1 - ocele označené podle použití a mechanických vlastností

Socele pro konstrukce pro všeobecné použití
Pocele pro tlakové použití
Locele pro potrubí
Eocele pro strojní součásti (číslo udává minimální mez kluzu v N/mm2)
Bocele pro výztuž do betonu
Yocele pro pnutí výztuž do betonu
Rocele pro kolejnice
Hploché výrobky válcované za studena
Dploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena
Ttenké plechy a pásy
Mplechy a pásy pro elektrotechniku

S – ocele pro konstrukce pro všeobecné použití

(např. S235JRH, S355J2H, S420NLH)
- 235 – minimálna medza sklzu v N/mm2

pro všeobecné ocele
J – hodnota vrubové houževnatosti (27J)
R – teplota okolí, 0 – teplota 0°C, 2 – teplota -20°C
H – dutý profil (Hollow Section)

pro jemnozrnné ocele - základná rada
N – normalizační struktura
H – dutý profil

pro jemnozrnné ocele - nízkoteplotní řada
N – normalizační struktura
L – nízkoteplotní řada (Low)
H – dutý profil

E - ocele pro strojní součásti

Ocele pro trubky pro obrábění (např. E355 + AR, E 355 + N)
- 355 - minimální mez skluzu
+ AR - není požadované tepelné zpracování
+ N - normalizačně žíhané, nebo normalizačně válcované

Ocel značená podle chemického složení, např. 20MnV6
- zaručený střední obsah C 0,20%, zaručený obsah Mn a V
+ AR – není požadované tepelné zpracování
+ N – normalizačně žíhané, nebo normalizačně válcované

Ocele pro obrábění bez následného tepelného zpracování
nelegované ocele E235, E275, E315, E355, stav +AR nebo +N

Ocele se specifickými vrubovými vlastnostmi (jemnozrnné) E275K2, E355K2
- K2 – zaručená hodnota vrubové houževnatosti 40J (K) při teplotě -20°C

Ocele pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování dílů po obrábění
- ocele typu C22E (C - ocel s obsahem uhlíku 0,22 %, E – poukazuje na maximální kontrolovaný obsah S a P)
- ocel 38Mn6 (zaručený střední obsah C a zaručený obsah Mn)

P – ocele pro tlakové účely

(např. P235TR1, P265GH)
235 – minimální mez kluzu v N/mm2
T – ocel pro trubky (T - tube)
R – teplota okolí (R - room temperature)
H - vysoká teplota
L - nízké teploty
N - normalizačně žíhané nebo tvářené
1, 2 – skupina kvality
TR1 - ocele pro trubky pro přepravu médií
TR2 - ocele pro trubky pro tlakové zařízení a potrubí (PED, AD 2000 Merkblatt)
G - všeobecná charakteristika, avízo pro druhý znak

L – ocel pro potrubní trubky

(např. L210GA, L245NB)
210 – minimální mez kluzu v N/mm2
G – generální, všeobecná charakteristika, písmeno pro avízo následujícího významu v druhém znaku
A – třídy požadavků na potrubní trubky
N – ocel normalizačně žíhaná nebo normalizačně tvářená
Q – ocel zušlechtěná
M – ocel termomechanicky válcovaná
B – třídy požadavků na potrubní trubky

Skupina 2 – ocele značené podle chemického složení (4 podskupiny)

Nelegované ocele

(s výjimkou automatových ocelí)
písmeno C a číslo odpovídající 100-násobku střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku (C22)

Nelegované ocele

s obsahem Mn > 1% a Legované ocele s obsahem jednotlivých legujících prvků pod 5%
a) číslo odpovídající 100-násobku obsahu uhlíku
b) chemické symboly legujících prvků seřazených podle klesajícího obsahu prvků
c) čísla, které jsou stanovené podle obsahu legujících prvků (25CrMo4)

Legované ocele s obsahem min. jednoho prvku nad 5%

a) charakteristické písmeno X (X11CrMo9-1)
b) číslo – 100-násobek střední hodnoty obsahu uhlíku
c) chemické symboly legujících prvků
d) čísla, které jsou stanovené podle obsahu legujících prvků

Rychlořezné ocele – značení

a) charakteristická písmena HS (HS 6-5-2)
b) čísla, která jsou stanovená podle obsahu legujících prvků

Norma EN ECISS IC10 stanovuje přídavné symboly pro ocele (skupiny 1 a 2). Tyto symboly se umísťují na konec značky ocele (S 275 J0).
Navíc jsou přidávány symboly pro výrobky z oceli. Tyto jsou od předcházejících symbolů oddělené znaménkem plus (S 275 J0+A).

Symboly pro ocelové trubky
G - jiné charakteristiky (podle potřeby 1 a 2 číslice)
H - dutý profil příp. ocel pro vyšší teploty podle druhu ocele (S, P)
L - ocel pro nízké teploty
R - ocel pro běžné teploty (teplota okolí)
M - termomechanicky válcované
N - normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované
Q - zušlechtěné
T - ocel pro trubky

EN 10027 - 2 obsahuje systém číselného označování.
Prvé číslo je 1 - ocel, následuje dvojčíslo skupiny ocele a pořadové číslo ocele.

Uhlíkový ekvivalent
Na základě dohody se může stanovit maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) jako míry pro svařitelnost ocele podle vzorce:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15
Súvisiace články