Druhy zkoušení a dokumentace

Druhy dokumentů kontroly


Dokumenty kontroly jsou vystavované zejména v souladu s normou EN 10204, případně ISO 10474.


Dokumenty kontroly vystavované na základě nespecifické kontroly


Prohlášení o shodě s objednávkou 2.1,
v kterém výrobce potvrzuje, že dodané výrobky odpovídají dohodám dle objednávky, bez údajů o zkušebních výsledcích.

Protokol o zkoušce 2.2,
ve kterém výrobce potvrzuje, že dodávané výrobky odpovídají dohodám dle objednávky, s údaji o zkušebních výsledcích; vystavuje se na základě nespecifické kontroly.


Dokumenty kontroly vystavované na základě specifické kontroly


Inspekční certifikát 3.1,
vydaný oddělením nezávislým na výrobním útvaru výrobce a potvrzený k tomu určeným oprávněným zástupcem kontroly nezávislým na výrobním útvaru výrobce, který je vydaný na základě zkoušek, které byly provedeny podle odpovídajících, v objednávce uvedených technických dodacích předpisů, nebo podle úředních předpisů a příslušných technických pravidel; vystavuje se na základě specifické kontroly.

Inspekční certifikát 3.2,
potvrzený k tomu určeným oprávněným zástupcem kontroly nezávislým na výrobním útvaru výrobce a oprávněným zástupcem zákazníka, vystaveným v souladu s požadavky objednávky, s uvedením výsledků zkoušek vykonaných na základě specifické kontroly.


Druhy kontrol


Nespecifická kontrola,
kontrola prováděná výrobcem jeho běžnými postupy na zjištění, zda výrobky splňují požadavky uvedené v objednávce, kontrolované výrobky nemusí být součástí dodávky.

Specifická kontrola,
kontrola prováděná výrobcem podle příslušné specifikace výrobku na zjištění, zda výrobky splňují požadavky uvedené v objednávce, zkoušky musí být provedené na dodávaných výrobcích, nebo na výrobcích zkušební jednotky, které jsou součástí dodávky.


Zkoušky


Zkoušením trubek se dokazuje, že vlastnosti trubek jsou shodné s požadavky objednávky, příslušnými normami a specifikací zákazníka. Zkoušky mohou být:
- povinné zkoušky vyplývající z požadavků jednotlivých norem a specifikací zákazníka,
- volitelné zkoušky dohodnuté při objednávání trubek výběrem z nabídky volitelných zkoušek jednotlivých norem,
- zvláštní požadavky zákazníka na provedení zkoušek (nad rámec povinných a volitelných zkoušek jednotlivých norem a specifikací zákazníka)


Druhy zkoušek


- kontrola chemického složení ocele (analýza tavby, analýza hotového výrobku)
- mechanické zkoušky: tah, tvrdost, zkouška rázem v ohybu
- technologické zkoušky: stlačením, rozšiřováním, lemováním, rozšiřováním prstence, ohybem
- nepropustnost: vodní tlak, nedestruktivní metody
- nedestruktivní zkoušky (vířivé proudy, rozptylové toky, ultrazvuk): podélné chyby, příčné chyby, dvojitosti
- kontrola rozměrů
- vizuální kontrola
- další zkoušky (metalografie, zkoušky tečení kovů, ...)
Súvisiace články