Rozměry trubek

Rozměry jsou základní charakteristikou trubek. Pro potřeby průmyslu a všeobecné použití se vyrábějí trubky s průměry od desetin milimetru po trubky s průměrem několika metrů. U trubek s kruhovým příčným přířezem jsou kromě délky (L) tři hlavní rozměry: vnější průměr (D), vnitřní průměr (d) a síla stěny (t). Podle druhu trubek k rozměrům patří i příslušné tolerance rozměrů.Rozměry bezešvých trubek podle EN, DIN, BS, UNI, NFA, STN, ČSN, PN-H
Rozměry bezešvých trubek podle GOST
Rozměry bezešvých trubek podle ANSI/ASME B36.10M
Rozměry bezešvých trubek podle ASTM A450/A450
Rozměry bezešvých trubek podle JIS (tubes)
Rozměry bezešvých trubek podle JIS (pipes)


Za studena tažené výměníkové trubky s minimální sílou stěny (velikosti v palcích)
Za studena tažené výměníkové trubky s minimální sílou stěny (v milimetrech)
Za studena tažené výměníkové trubky s vnitřním žebrováním
Rozměry bezešvých trubek pro závitování
Rozměry potrubních trubek
Rozměry olejářských trubek

Rozměry tažených trubek podle STN, ČSN, EN, DIN, BS, UNI, NF, GOST
Rozměry a tolerance přesných trubek podle norem evropských zemí
Rozměry přesných tažených trubek se zúženými tolerancemi
Rozměry a tolerance přesných trubek podle norem ASTM A450/A450M
Rozměry a hmotnosti za studena tvářených trubek podle ASTM A/SA-999 - průměrné síly stěn
Rozměry a hmotnosti za studena tvářených trubek podle ASTM A/SA-450 and A/SA-1016 - minimální síly stěn

Rozměry, plocha příčného řezu a hmotnost HPL trubek
Rozměry pozinkovaných trubek
Rozměry a hmotnosti HPZ trubek pro mechanické obrábění
Rozměry, plocha příčného řezu a hmotnost HP trubek

Rozměry přesných trubek pro výrobu ložisek

Rozměry navařovacích oblouků podle evropských norem
Rozměry navařovacích oblouků podle ASME/ANSI B16.9
Rozměry navařovacích redukcí - Typ K


Rozměrové řady ocelových trubek


Rozměry jednotlivých trubek nejsou vytvořené náhodně, ale jsou uspořádané do rozměrových řad podle určitého systému. Rozměry trubek se udávají v mm. V USA a některých dalších zemích se udávají v palcích (anglicky „inches“, německy „zoll“). V tomto případě se i trubky dělí na dvě skupiny tzv. TUBE jsou trubky pro mechanické použití a pro energetická zařízení a v palcích je udávaná velikost vnějšího průměru. PIPE jsou trubky na potrubí pro různé druhy médií. Velikosti pro PIPE se udávají jako nominální velikost trubky. Pro průměr do 12 palců se udává přibližná velikost (světlost) vnitřního průměru trubky. Z rozměrů pro PIPE, po jejich přepočítání na milimetry, je vytvořená první (upřednostňovaná) řada vnějších průměrů ocelových trubek (1. série v EN 10220, DIN 2448 apod.). Neznamená to ale, že trubky rozměrů v 2. a 3. sérii se v praxi nevyužívají. Rozměry v sériích 2 a 3 (pro použití v Evropě doplněné o zaokrouhlené rozměry v mm) jsou normy pro TUBE, používané pro konstrukce energetických zařízení a pro trubky pro mechanické použití.

Řady síly stěny ocelových trubek

Řady síly stěny ocelových trubek


Řada síly stěny má též původ v palcovém systému, který na vyjádření velikosti používá zlomky. Síly stěny u PIPE tvoří řada “Schedule” (40, 60, 80, 120 ....) propojená u některých rozměrů na hmotnostní třídu (STD, XS, XXS). Tyto hodnoty přepočítané na milimetry tvoří část řady síly stěny. (Poznámka: Velikost – hodnota Schedule např. 40 není konstantní, ale závisí na vnějším průměru trubek).

Pro TUBE jsou hodnoty síly stěny odvozené od “hodnot” BWG, SWG příp. dalších. Po přepočtu na mm jsou tyto hodnoty další součástí řady síly stěny pro ocelové trubky. Pro přesné ocelové trubky používané v Evropě a v zemích používajících systém SI je vytvořená rozměrová řada se zaokrouhlenými rozměry vnějších průměrů a síly stěny.

Tolerance (mezní odchylky) pro vnější průměr, vnitřní průměr a sílu stěny platí vždy jen pro dvě objednané hodnoty. Mezní hodnoty třetího rozměru je možné dohodnout jen u přesných trubek.
Ovalita ocelových trubek

(ztráta zaoblení), je definovaná jako rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou vnějšího průměru v daném příčném přířezu trubky. Ovalita je povolená v rámci tolerancí vnějšího průměru.
Ovalita ocelových trubek

O = Dmax–Dmin (absolutní hodnota v mm)
O = 100.(Dmax–Dmin)/D (v %)
Excentricita ocelových trubek

(nesoustřednost), je míra (velikost) rozdílu mezi středy vnějšího a vnitřního průměru. Excentricita je povolená v rámci tolerancí síly stěny a počítá se ze síly stěn v jednom příčném přířezu:


Excentricita ocelových trubekE = (tmax–tmin)/2 (absolútní hodnota v mm)
E = (tmax–tmin)/(tmax+tmin).100 (v %)Odchylka přímosti trubky (e)

udává maximální odchylku trubky od přímky spojující její dva konce, kde L je délka trubky. Udává se v procentech na jednotku délky. Obvykle požadovaná přímost je 3 mm na 1 metr.

Odchylka přímosti trubky (e)e/L x 100 %

Súvisiace články

Presné oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemyselPresné rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPLPresné bezšvíkové rúry
Rúry s nízkym rebromrúrové tvarovky - oblúky - ZPPresné rúry opracované na hotovo - typ HP