Ocelové trubky pro výrobu kotlů

Moderní energetická zařízení, která pracují s vysokým stupněm účinnosti, vyžadují použití vhodných ocelových trubek, aby byla zaručený jejich dlouhodobý, bezpečný a bezporuchový provoz. Ocelové trubky jsou důležité konstrukční materiály používané v těchto zařízeních. Tyto trubky jsou v praxi často nazývané jako kotlové trubky.

Torn yellow page Icon Kotlové trubky - trubky pro vyšší teploty
Torn yellow page Icon Oblouky
Torn yellow page Icon Redukce

Železiarne Podbrezová a.s. vyrábí široký sortiment ocelových trubek. Trubky pro energetická zařízení jsou z hlediska norem zařazené do skupiny trubek pro tlakové použití při vyšších teplotách. Na výrobu a prověřování těchto trubek jsou kladeny vysoké požadavky. Železiarne Podbrezová a.s. vlastní potřebné certifikáty systému řízení kvality a výrobkové certifikáty.

Tlaková zařízení vyrobená z trubek pro tlakové použití musí splňovat následující evropské předpisy:

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/68/EV platná pro vymezená tlaková zařízení. Tlaková zařízení ve smyslu této směrnice odolávají max. dovolenému tlaku (PS) většímu než 0,5 bar, přičemž se jedná o tlak nad normálním atmosférickým tlakem, tj. přetlak.

2. Podle směrnice č. 2014/68/EV se tlaková zařízení rozdělují do třech typů, pro které platí harmonizované EN normy:
2.1 Parní a horkovodní kotle - EN 12952 a EN 12953
2.2 Tlakové nádoby (nevyhřívané) - EN 13445
2.3 Kovová průmyslová potrubí - EN 13480

3. Díly 2 těchto harmonizovaných norem předepisují materiály, které se používají na konstrukci částí zařízení namáhaných tlakem. (V případě, že se použijí jiné materiály, než jsou uvedené v části 2 citovaných norem, je na posouzení těchto materiálů třeba použít speciální postup). Ocelové trubky musí být dodané v souladu s EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4, EN 10217-2, EN 10217-3, EN 10217-4, EN 10217-5, EN 10217-6 (platí pro uhlíkové a nízkolegované ocele).
Poznámka: v minulosti se i v mezinárodním měřítku používaly německé předpisy pro tlaková zařízení TRD, TRB, TRR, ADMerkblatt. Pro přechodné období byly zpracované předpisy AD2000 - Merkblatt, kde jsou ocele podle EN.

Kotlové trubky z naší produkce byly použité:

2012
Elektrárna Jaworzno II, Polsko
Konstrukce kotle na biomasu, typ Ofz 201
EVI Abfallverwertung, Německo
Generální oprava elektrárny

2010
Jaderná elektrárna, Mochovce, Slovensko
Blok 3 a 4, sekundární okruh generátoru páry
Elektrárna Prunéřov II a Tušimice, skupina ČEZ, Česká republika
Rekonstrukce zařízení s parametry páry: 13,53 Mpa / 540 °C

2009
Elektrárna Bocamina v městě Puerto Coronel (Čile)
Projekt výstavby nového bloku 1×370 MWe s 1215 t/h kotlem s granulačním ohniskem.

Súvisiace články

Bezsvikove rury pre_tlakove zariadenia-pouzivane pri teplote okolia-ZP a.s.Kotlove rury - rury pre zvysene teploty ŽP a.s.Rúrové tvarovky-oblúky-ŽP a.s.