Přesné trubky, standardní

Rozměry standardních přesných trubek

VNĚJŠÍ PRŮMĚR (D)4,0 - 125,0 mm
SÍLA STĚNY (t)0,5 - 12,0 mm
.
Přesné ocelové trubky jsou dodávané podle
EN 10305-1, DIN 2391, BS 6323/4,
NF A 49-310 a 49-312, UNI 7945,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712,
PN-H 74240 a 74220.
tabulka rozměrů podle evropských norem
.

GOST 8734, 9567, 12132

tabulka rozměrů podle ruských norem

ASTMtabulka rozměrů podle amerických norem ASTM A450 a ASTM A519

JIS G3445

tabulka rozměrů podle japonských norem
Ocele pro standardní přesné trubky

EN 10305-1E215, E235, E255, E355, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4
Viz - systém značení ocelí pro trubky podle EN

STN 42 0260

DIN 2391-2

11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060.

St35, St45, St52

Další druhy ocelí (podle BS 6323/1 a BS 6323/4, NF A 49-310 a NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445), spolu s jejich chemickým složením a jejich mechanickými vlastnostmi uvádíme v přehledné tabulce.Délky standardních přesných trubek

(a) výrobní délky přesných trubek v rozsahu 3 – 7 (9) m
(b) přibližné délky s tolerancí +/- 500 mm
(c) přesné délky s tolerancí +x / -0 mm (x podle dohody)
(d) maximální délka, možná po dohodě - 18 mTolerance standardních přesných trubek

Tolerance přesných trubek jsou v souladu s příslušnými rozměrovými tabulkami norem.
Obvyklá hodnota pro vnější průměr (OD) je méně než 0,5 % (OD) při stavu tepelně nezpracovaný (+C a +LC podle evropských norem),
Hodnoty tolerancí pro tepelně zpracované trubky, jsou v závislosti na poměru mezi sílou stěny a průměrem trubek (WT/OD) větší (a to jednou až dvojnásobně).
V toleranci vnějšího průměru (OD) je zahrnutá i povolená odchylka kruhovitosti.
Při objednávce podle síly stěny je tolerance 10 % ze síly stěny.
Excentricita přesné trubky je zahrnutá v toleranci síly stěny.

Železiarne Podbrezová a.s. nabízejí standardní přesné trubky se zúženými tolerancemi, tj. s tolerancemi sníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerance uvádíme ve zvláštní tabulce.

Síly stěn standardních přesných trubek, podle normy ASTM A450 jsou v tabulce udávané v BWG a přepočítané na palce a mm.
Trubky se obvykle dodávají s tolerancí síly stěny –0 +20 % (vypočítané z minimální síly stěny).
Přesné trubky se dodávají po dohodě i s tolerancemi síly stěny 10 % (vypočítané ze střední síly stěny).

 

 Konce standardních přesných trubek

Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů.

Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů.


Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svár.

Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svár.

Na základě dohody je možné dodávat trubky s mechanicky opracovanými konci a také je možné konce trubek uzavřít plastovými zátkami.


Odhranění je možné aplikovat na:
Trubky průměru, D19,0 - 90 mm
    Odhranění trubek
Síly stěn, t2,0 - 10 mm
Délky, L3 - 7 m
Úhel fazety, alfa37,5°±2,5°, 30°±5°, 45°±2,5°
Šířka fazety, c1,6 ± 0,8 mmZnačení přesných trubek a balíků z přesných trubek

Značení standardních přesných trubek se realizuje podle normy nebo na základě dohody systémem InkJet a to místně nebo po celé délce trubky.
Značení balíků trubek je jedním nebo více štítky s požadovanými údaji.
Balení standardních přesných trubek

Trubky jsou dodávané ve svazcích s kruhovým nebo šestiúhelníkovým průřezem a hmotností maximálně 2 000 kg.


Balení po dohodě:
Zkoušení standardních přesných trubek

Výběr zkoušek je podle normy nebo podle dohody s odběratelem.
Povinné zkoušky pro standardní přesné trubky jsou:

chemická analýza,
tahová zkouška,
kontrola rozměrů,
vizuální kontrola.

Specifikované zkoušení – přebírací zkušební atest 3.1.B (3.1.A, 3.1.C).

Volitelné zkoušky:
(a), zkouška stlačováním nebo zkouška rozšiřováním,
(b), měření drsnosti a NDT
(c) na důkaz podélných vad: vířivé proudy (EN 10893-2, E3; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, pro D > 6 mm, WT > 0,5 mm),
(d), rozptylové toky (EN 10893-3, F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pro D > 32 mm, t > 2 mm) a
(e) ultrazvuk (EN 10893-10, U3; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pro D >10 mm, t > 2 mm),
(f) NDT na důkaz těsnosti nebo zkouška těsnosti vířivými proudy EN 10893-1.Atesty pro standardní přesné trubky

Atesty jsou vydávané podle norem, jako příklad uvádíme:
EN 10 204

nespecifikované zkoušení – 2.2,
specifikované zkoušení 3.1 nebo 3.2Rovinnost standardních přesných trubek

Rovinnost trubek je ovlivněná mechanickými vlastnostmi ocele trubek.
Pro materiál s mezí kluzu ReH <= 500 MPa je rovinnost maximálně 0,0015 x L (L - délka trubky), přípustná rovinnost jednoho metru je 1,5 : 1000.
Pro materiál s mezí kluzu ReH > 500 MPa je přípustná rovinnost na celou délku trubek maximálně 0,0020 x L, přípustná rovinnost jednoho metru 2 : 1000.Stav dodávky a tepelné zpracování standardních přesných trubek

Přesné trubky se dodávají v následujících stavech dodávky. Jedná se o označení tepelného zpracování podle EN 10305-1.

+C Tažené za studena / tvrdé.
Po posledním tváření za studena tepelně nezpracované.
+LC Tažené za studena / měkké. Po posledním tepelném zpracování následuje tažení za studena s malým stupněm přetváření.
+SR Tažené za studena a žíhané na odstranění pnutí. Po posledním tažení za studena jsou trubky žíhané v ochranné atmosféře na odstranění pnutí.
+A Žíhané. Po posledním tažení za studena jsou trubky žíhané v ochranné atmosféře.
+N Normalizačně žíhané.
Po posledním tažení za studena jsou trubky normalizačně žíhané v ochranné atmosféře.

Označení stavu materiálu podle STN 42 0002 a STN 42 0004, ČSN 42 0002 a ČSN 42 0004, DIN 2391-2 a ASTM 519 najdete zde.Ochrana povrchu standardních přesných trubek

Trubky jsou dodávané s ochranou proti korozi.
Druh ochrany je předmětem zvláštní dohody.
Súvisiace články

balenie kotlových rúr - oceľová páska-nahladBezšvíkové oceľové rúry - balenie oceľovou páskouoceľové bezšvíkové rúry - hydraulické súčasti strojných mechanizmov
presné oceľové bezšvíkové rúry - expedičný skladpresné oceľové bezšvíkové rúry v zásobníkoch presné rúry oceľové bezšvíkové v zásobníkoch